Lysbehandling av søvnsykdommer

Problemer med søvn er mer utbredt i dag enn noen annen gang, så mye som opptil 30 % får for lite søvn, og mange flere opplever å slite med søvn i løpet av livet. Mange går gjennom livet uten å vite hvor store konsekvenser dårlig søvn har, og mange går lenge, eller hele livet, uten å få behandlet sine søvnproblemer.

En metode for å behandle noen søvnsykdommer som er lagt mye forskning på de siste årene er behandling via lysterapi. Terapitypen har vist gode resultater for flere forskjellige typer søvnsykdommer, og til og med for forskjellige psykiske lidelser, som sesongbasert depresjon. Lysterapi er en behandling som flere burde ta i bruk for å kurere forskjellige, plagsomme og farlige søvnsykdommer.

Hvordan fungerer lysterapi?

Når lys treffer øynene våre skjer det en rekke ting inne i kroppen vår som et resultat. Når det er mørkt rundt oss frigjøres hormonet melatonin i hjernen vår, dette blir ofte kalt søvnhormonet ettersom det gjør oss søvnig og klare for å sove. Ved å utsette seg for lys hindres frigjøringen av dette søvnhormonet til feil tidspunkt.

Inne i øynene våre har vi noen celler som heter ganglion celler, disse fanger opp lys og sender den informasjonen videre. Når de fanger opp lys blir informasjonen om dette sendt helt inn i hjernen vår til Suprachiasmatic Nucleus, som er søvnsenteret vårt, når den «får vite» at det er lys (altså dagtid) frigjøres de hormonene vi trenger for å våkne.

Hvordan bruke lysterapi?

Lysterapi vill enkelt og greit si at en utsetter seg for lys på spesifikke tidspunkt for å behandle søvnsykdommer. Det blir ofte brukt blått lys av styrken 10 000 lux, det er egne lys for dette, og en skal sitte foran lyset i 30 minutter eller mer. Nøyaktig behandling kommer an på hvilken søvnsykdom det er en skal behandle.

Hvis du skal bruke lysterapi er det viktig å utføre dette i samtale med en lege eller søvnspesialist som kan tilpasse behandlingen til akkurat deg. Det er på grunn av at hver enkelt person har sin egen døgnrytme, og for å finne ut når lyset skal administreres må denne først kartlegges, slik at lyset kan gis på korrekt tidspunkt.

Hvilke søvnsykdommer fungerer lysterapi mot?

Lysterapi kan brukes mot forskjellige søvnproblemer. Den kanskje mest vanlige å bruke det mot er forskjøvet søvnfase-syndrom. Det er en sykdom som går ut på at døgnrytmen din er forskjøvet i forhold til den av resten av samfunnet. Det er mest vanlig å oppleve i tenårene, og det mest vanlige er at den blir forskjøvet senere, men den kan også bli forskjøvet fremover.

Det er også vist gode resultater ved bruk av lysterapi når en skal bytte tidssone. Det er ikke direkte en søvnsykdom, men det er noe som kan skape store søvnproblemer. Lyset vil da kunne bli administrert gradvis mot slik døgnet vil være på det stedet en skal reise til. I det tilfellet bør lysterapien bli administrert før en reiser.

Effekter av dårlig søvn

Mange går gjennom livet sitt med dårlig søvn og tenker lite over hvor store konsekvenser det kan ha om en ikke gjør noe med det. Dårlig søvn er knyttet til forskjellige typer kreft som prostata og brystkreft, det er også knyttet til forskjellige mageproblemer, alt fra diare og forstoppelse, til magesår. Det er også forskjellige direkte, kortsiktige konsekvenser, som dårlig humør og ulykker.

Resultater av lysterapi

Både når det gjelder forskjøvet søvnfase syndrom og søvnproblemer som følge av skiftarbeid, har lysterapi vist gode resultater. Dette er en behandlingsform som ofte tas i bruk av søvneksperter. Det er også vist gode resultater for vinterdepresjon. I en studie opplevde 67 % av de med mild vinterdepresjon å bli bedre som følge av lysterapi. Så dersom du har søvnproblemer, kan det være en løsning!